Het vernieuwde ABCAT-houtrookfilter
Vanaf heden is het vernieuwde model van het ABCAT-houtrookfilter verkrijgbaar. Om het filter nog gebruiksvriendelijker te maken is het op enkele punten aangepast. Zo is de opening voor de module nu verticaal (voorheen horizontaal) waardoor de ABCAT minder opvalt. Ook zijn er lippen aan de binnenzijde van het luik toegevoegd waardoor de module makkelijker is terug te plaatsen in de pijp en krassen op het pijpstuk voorkomen worden. Daarnaast komt de stand van de handgreep nu overeen met de stand van de module. Wat onveranderd is gebleven is de effectiviteit van de ABCAT om de uitstoot van een kachel nog verder te verlagen.
 
Met de komst van de vernieuwde ABCAT is ook de lengte van de kortste uitvoering aangepast. Omdat de opening in de buis nu rechtop staat is de buis iets langer geworden om te zorgen dat dit goed gaat als er een buis op aan wordt gesloten. De kortste versie was 250mm lang en deze lengte is komen vervallen. De kortst leverbare versie is nu 300mm lang. Deze aanpassing geldt voor alle diameters (Ø125 t/m Ø200mm) en is per direct.
Over het ABCAT® houtrookfilter
De ABCAT is een houtrookfilter in de vorm van een katalysator die afrekent met onverbrande deeltjes in de houtkachel. Het filter is ontwikkeld om de uitstoot van rookgas uit schoorstenen van hout gestookte kachels en ketels te verminderen. Daarbij is vooral aandacht besteed aan het verminderen van de geurbelasting van de houtrook. Het filter neemt niet alleen de geur weg, maar vermindert ook de uitstoot van schadelijke stoffen. De ABCAT is gemaakt van staal, RVS en edelmetaal en gaat zeker 20 stookseizoenen mee. Het is zeer robuust en de bediening en het onderhoud van het systeem zijn zeer eenvoudig.

Lees meer Bezoek de website

Het belang van een houtrookfilter
Het stoken van hout is in meerdere opzichten een goed alternatief voor het verwarmen met fossiele brandstof. Chemisch gezien is hout een behoorlijk complexe brandstof. Vaak gaat het stoken van hout in houtkachels, zelfs in de beste en duurste kachels en met goed en droog hout, samen met de uitstoot van geurstoffen, roet, fijnstof en vele andere stoffen. Op dat punt schiet de innovatieve techniek van de ABCAT® te hulp. Vrijwel iedere auto heeft momenteel een katalysator en/of roetfilter om het onvermijdelijke CO en roet van automotoren terug te dringen. De ABCAT® van Ecolink Solutions past de houtrookfilter-technologie nu ook toe op de “uitlaat” van houtgestookte kachels.
Hoe werkt de ABCAT
Het ABCAT houtrookfilter rekent af met de onverbrande deeltjes in de houtkachel. Deze onverbrande deeltjes worden in de katalysator afgebroken, waardoor de kachel buiten nagenoeg niet meer te ruiken is. In het houtrookfilter worden fijnstof, schadelijke stoffen en geurverbindingen op molecuul niveau afgebroken en omgezet in onschadelijke stoffen. De ABCAT is grotendeels zelf reinigend en kan worden schoongemaakt bij het schoon maken van de kachel.
 
Om de ABCAT optimaal te laten werken is het van belang dat er op een verantwoorde manier wordt gestookt in een goede kachel met een goed rookkanaal.

Voordelen van een ABCAT houtrookfilter

De ABCAT is een houtrookfilter met katalysatortechniek wat betekent: dat de geur van de rook uit de schoorsteen sterk wordt verminderd en de filter zorgt er voor dat er tot 96% vermindering van de onvermijdelijke uitstoot van schadelijke stoffen zoals PAK's en fijnstof (roet, teer, as en houtstof) plaats vindt. De katalysator is eenvoudig in te bouwen in een bestaand of in een nieuw rookgasafvoerkanaal. Het heeft een geringe invloed op de natuurlijke trek in uw schoorsteen. Daarnaast is de houtrookfilter zeer eenvoudig schoon te maken door de ABCAT uit te kloppen of af te spoelen.

Leer meer

De voordelen op een rij
  • “Mijn kachel is buiten niet meer te ruiken!”
  • Tot 96% vermindering van uitstoot schadelijke stoffen

  • Vermindering uitstoot CO: 55%

  • Vermindering uitstoot stof: 65%

  • Verhoging rendement: 3%

  • Eenvoudig te plaatsen en schoon te maken

  • Gaat zeker 20 stookseizoenen mee


De werking van de ABCAT is optimaal bij een juiste stookwijze. Kijk voor meer informatie op de website van houtrookfilter. De cijders zijn gebaseerd op resultaten van het Duitse testinstituut RRF- 2018

Verantwoord de kachel aansteken
Op een juiste manier stoken begint al bij het aansteken van de kachel. Er zijn vele manieren om de houtkachel aan te steken. Veel stokers steken de kachel van onderen aan, sommige gebruiken grote blokken hout, anderen weer kleine blokken. Iedere stoker heeft zijn eigen manier van aansteken. Bij de Zwitserse aansteekmethode steekt u de kachel top-down aan. In de praktijk betekent dit dat u dikker hout (polsdikte) kruislings op de aslaag legt, vervolgens dun aanmaakhout daar bovenop en daarop legt u dan een (geparaffineerd) aanmaakblokje. Met deze methode ontstaat minder rookvorming dan bij de traditionele wijze van aanmaken. Weten hoe dit precies werkt?
Leer meer

Kenniscentrum